Η QUALITY FLOORS ΒΟΥΡΓΟΥΤΖΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ΣΤΟ Κ.Π.Ι.Σ.N.

Τα ξύλινα δάπεδα στο Κ.Π.Ι.Σ.Ν. και οι σκάλες του, 
αποτελούν σημείο αναφοράς, τόσο για την αισθητική
όσο και για την αντοχή τους. 

Η Quality Floors Βουργουτζής κατασκεύασε ξύλινα δάπεδα στο Κ.Π.Ι.Σ.Ν. έκτασης άνω των 3600m2 . Το συγκεκριμένο κατασκευαστικό έργο αποτελεί για εμάς σημείο αναφοράς στην πορεία μας. Με συνολική επιφάνεια κατασκευής η οποία ξεπερνούσε τα 3600m2  το έργο αυτό εκφράζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τεχνογνωσία και δυνατότητές μας. Είναι ένα έργο με σύνθετες τεχνικές προδιαγραφές τόσο κατασκευαστικές όσο και αισθητικές. Προυπόθεση ήταν η συνολική κατασκευή έπρεπε να έχει αυξημένη αντοχή στη χρήση, ενώ ταυτόχρονα το τελικό αποτέλεσμα όφειλε να έχει αισθητική συνοχή και απόλυτη ομοιομορφία καθόλη την έκταση του. 

Όλες οι επιμέρους προδιαγραφές της κατασκευαστικής εταιρείας τηρήθηκαν απόλυτα από την Quality Floors Βουργουτζής για τα ξύλινα δάπεδα στο Κ.Π.Ι.Σ.Ν. Το συνεργείο μας, εργάστηκε με επαγγελματισμό και ευθύνη απέναντι στη σημασία αυτού του έργου για την πόλη και την χώρα. Στόχος μας ήταν να παραδώσουμε ένα τελικό αποτέλεσμα αντάξιο του σημασίας του χώρου και της αρχιτεκτονικής του.

Χρησιμοποιήθηκε πιστοποιημένη ξυλεία υψηλής αντοχής από ξύλο δρύς. Ενώ τα ξύλινα δάπεδα κατασκευάστηκαν στο σύνολό τους με τη μέθοδο του κολλητού ξύλινου δαπέδου. Χρησιμοποιήθηκε λούστρο υψηλής αντοχής σε ανοικτό φυσικό τόνο συμπληρώνοντας την αισθητική συνοχή και απόλυτη ομοιομορφία του χώρου.

Ειδική σημασία δόθηκε κατά την κατασκευαστική διαδικασία στις ξύλινες σκάλες του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, οι οποίες απαιτούσαν απόλυτη εφαρμογή λόγω της μεταλλικής τους βάσης. Με το τελικό αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται ως εντυπωσιακό. Έτσι τα ξύλινα δάπεδα και οι ξύλινες σκάλες του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποτελούν σημείο αναφοράς. Τόσο για την ομοιόμορφα υψηλή αισθητική τους, όσο και για το βαθμό αντοχή τους .

Αναδεικνύοντας και προβάλλοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον επαγγελματισμό και την τεχνογνωσία της Quality Floors Βουργουτζής γύρω από τα ξύλινα δάπεδα.

CRAFTING STEADY STEPS SINCE 1972

 

Η Quality Floors Βουργουτζής κατασκεύασε ξύλινα δάπεδα στο Κ.Π.Ι.Σ.Ν. Η Quality Floors Βουργουτζής κατασκεύασε ξύλινα δάπεδα στο Κ.Π.Ι.Σ.Ν. Η Quality Floors Βουργουτζής κατασκεύασε ξύλινα δάπεδα στο Κ.Π.Ι.Σ.Ν. ξύλινο δάπεδο ίδρυμα Νίαρχος
HAND CRAFTING STEADY STEPS SINCE 1972
Since 1970
QUALITY
FLOORSBΟΥΡΓΟΥΤΖΗΣ